TBU Publications
Repository of TBU Publications

Fyzikální podstata senzorických systémů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Fyzikální podstata senzorických systémů cs
dc.title Physical principles of sensory systems en
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-05-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject senzor en
dc.subject physic en
dc.subject princip en
dc.description.abstract Kapitola popisuje fyzikální principy detektorů, které se využívají v bezpečnosti. Jsou popsány tyto jevy termoelektrický, piezoelektrický, pyroelektrický. Dále jsou popsány vlastnosti elektromagnetických vln. cs
dc.description.abstract Chapter describes the physical principles of detectors that are used in safety. These phenomena are described thermoelectric, piezoelectric, pyroelectric. Below are the properties of electromagnetic waves en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006009
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866747!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43866918
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:32Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:32Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089), Z(MSM7088352102)
dc.format.extent 316
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5029094
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
riv.obor JA
utb.fulltext.affiliation Milan ADÁMEK
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record