TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dohledová a poplachová přijímací centra a jejich další vývoj.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Dohledová a poplachová přijímací centra a jejich další vývoj. cs
dc.title Surveillance and alarm receiving centers and their further development. en
dc.contributor.author Drga, Rudolf
dc.contributor.author Šmiraus, Michal
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management I.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-05-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject surveillance and alarm receiving centers en
dc.subject communication en
dc.subject alarm systems en
dc.description.abstract Kapitola se zabývá historickým vývojem pultů centrální od nejstarších až po nejnovější dohledová a poplachová přijímací centra s ohledem na používané komunikační technologie. cs
dc.description.abstract This chapter describes the historical development of ARCs from the oldest to the latest surveillance and alarm receiving center with regard to the use of communications technology. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1006002
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43866706!RIV12-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43866873
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:31Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:31Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 316
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5029094
utb.contributor.internalauthor Drga, Rudolf
utb.contributor.internalauthor Šmiraus, Michal
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record