TBU Publications
Repository of TBU Publications

Architektura informačního systému pro podporu činnosti IZS

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Architektura informačního systému pro podporu činnosti IZS cs
dc.title Architecture of information system to support the activities of the IRS en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.contributor.author Prudil, Luděk
dc.relation.ispartof Informační podpora integrovaného záchranného systému
dc.identifier.isbn 978-80-7385-105-7
dc.date.issued 2011
dc.event.location Ostrava
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Sdružení požárního a bezpečnostního inženýrství
dc.subject integrated rescue system en
dc.subject information systém en
dc.subject architecture en
dc.description.abstract Cílem kapitoly je analýza architektury informačního systému integrovaného záchranného systému. Jsou zde analyzovány principy, uplatněné při návrhu architektury. Důraz je položen na integraci procesů formou datové věty. cs
dc.description.abstract Goal of this chapter is to analyze the architecture of information system of the integrated rescue system. It analyzes the principles applied in the design of architecture. Emphasis is placed on the integration of processes by data sentence. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005995
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/11:43869362!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43869638
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:31Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:31Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 182
utb.identifier.utb-sysno 65966
utb.identifier.nkp 5314686
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record