TBU Publications
Repository of TBU Publications

Využití psychologických apelů jako nástroje zodpovědnosti sociální reklamy zaměřené na děti

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Využití psychologických apelů jako nástroje zodpovědnosti sociální reklamy zaměřené na děti cs
dc.title Psychological appeals using as a tool of social responsibility of advertising focused on the children en
dc.contributor.author Staňková, Pavla
dc.contributor.author Kratochvílová, Hana
dc.relation.ispartof Odpovědný management v podnikání a veřejné správě – cesta do inovační společnosti
dc.identifier.isbn 978-80-89401-75-8
dc.date.issued 2012
dc.citation.spage 137
dc.citation.epage 144
dc.event.location Žilina
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher GEORG Žilina a Etika podnikání a veřejné správy, o.s.
dc.subject Psychological appeal en
dc.subject social responsibility en
dc.subject advertising en
dc.description.abstract Sociální neboli nekomerční reklama poukazuje na určité společenské problémy a snaží se vzbudit v lidech pocit odpovědnosti za to, co je kolem nich děje. Snaží se propagovat veřejně prospěšné jevy a zlepšovat situaci ve společnosti. Aby sociální reklama dosáhla svých cílů, může stejně jako komerční reklama využívat různé psychologické techniky, postupy a apely. Cílem článku je prezentovat výsledky výzkumu psychologických apelů využívaných v sociální reklamě zaměřené na děti a uvést problémy související ze zodpovědností reklamy zaměřené na děti. cs
dc.description.abstract Social or noncommercial advertisement shows to concrete social problems and trying to inspire in people feeling of responsibility of happening about them. It tries to promote public helpful things and making better the situation in socialization. When social advertisement would like to reach the finish, it can also, as a commercial advertisement, use psychological technics, practices and appeals. Mission of this article is to present the results of examination of psychological appeals used in social advertising oriented at children. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005986
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/12:43868634!RIV13-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43868736
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:29Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:29Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 205
utb.identifier.utb-sysno 85612
utb.identifier.nkp 5498109
utb.contributor.internalauthor Staňková, Pavla
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record