TBU Publications
Repository of TBU Publications

Self efficacy - novice teachers and teachers mentors

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Self efficacy - novice teachers and teachers mentors en
dc.title Vnímaná profesijná zdatnosť začínajúcich a uvádzajúcich učiteľov sk
dc.contributor.author Wiegerová, Adriana
dc.contributor.author Ficová, Lucia
dc.relation.ispartof Self efficacy (osobne vnímaná zdatnosť) v edukačných súvislostiach
dc.identifier.isbn 978-80-10-02355-4
dc.date.issued 2012
dc.event.location Bratislava
utb.event.state-en Slovakia
utb.event.state-cs Slovensko
dc.type bookPart
dc.language.iso sk
dc.publisher SPN - Mladé letá s.r.o.
dc.subject mentor en
dc.subject self efficacy en
dc.subject novice teacher en
dc.description.abstract The next chapter is a research study somparing self-efficacy of three categories of teachers, i.e., novice teachers, experienced teachers and mentors. Contrasting novice teachers with the their more more experienced colleagues brought important findings. en
dc.description.abstract Kapitola je zamerná na zisťovanie self efficacy začínajúcich, uvádzajúcich a ostatných učiteľov v základných školách. V kapitole sú prezentované výsledky povodného výskumu, ktorý bol realizovaný v podmienkach Slovenskej republiky. sk
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005985
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43868825!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43869022
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:29Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:29Z
dc.description.sponsorship I
dc.format.extent 118
utb.identifier.utb-sysno 67381
utb.identifier.nkp 5574835
utb.contributor.internalauthor Wiegerová, Adriana
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record