TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ochranné prostředky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ochranné prostředky cs
dc.title Protective equipment en
dc.contributor.author Pokorný, Zdeněk
dc.contributor.author Koutník, Jiří
dc.contributor.author Sulovská, Kateřina
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management II.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-19-4
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject protective equipment en
dc.subject communication equipment en
dc.subject security and safety en
dc.description.abstract Kapitola se věnuje tématice osobních ochranných prostředků, protiúderovým ochranným prostředkům, balistickým ochranným prostředkům, ochranným vozidlům, kontejnerům a zavazadlům, komunikačním a záznamovým ochranným prostředkům a spektrálním, akustickým a jiným ochranným prostředkům cs
dc.description.abstract This chapter outlines the topic of personal protective equipment, anti-strike (anti-punch) protective equipment, ballistic protective equipment, protective vehicles, containers and bags, communication and recording and spectral protective equipment, sound and other protective equipment en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005964
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868679!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868843
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:28Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:28Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089)
dc.format.extent 387
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5465747
utb.contributor.internalauthor Sulovská, Kateřina
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record