Show simple item record


dc.title Kamerové systémy cs
dc.title CCTV en
dc.contributor.author Adámek, Milan
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management II.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-19-4
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject CCTV en
dc.subject lens en
dc.subject electronic circuits en
dc.description.abstract Kapitola popisuje základní části kamery a to část zobrazovací, snímací a vyhodnocovací. Nejdůležitějším prvkem kamery je fotocitlivá vrstva, objektiv a elektronická část sloužící k digitalizaci získaných informací. Tyto 3 části jsou podrobně popsány v kapitole dané monografie. cs
dc.description.abstract This chapter describes the basic parts of the camera and imaging, scanning and evaluation. The most important feature of the camera is a photosensitive layer, lens and electronic part used to digitize the information obtained. These three parts are described in detail in the chapter of the monograph. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005951
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43869025!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43869246
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:26Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:26Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089)
dc.format.extent 386
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5465747
utb.contributor.internalauthor Adámek, Milan
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record