TBU Publications
Repository of TBU Publications

Informační podpora, pojetí, vymezení a vliv na kvalitu činností

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Informační podpora, pojetí, vymezení a vliv na kvalitu činností cs
dc.title Information support, conception, definition and impact on quality of activities en
dc.contributor.author Lukáš, Luděk
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management II.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-19-4
dc.date.issued 2012
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject management en
dc.subject information support en
dc.subject information activities en
dc.description.abstract V kapitole je diskutován nový fenomén informační podpory řízení. Informační podpora je chápána jako soubor informačních činností. Kvalita informačních činností je determinována možnostmi informačních systémů a schopnostmi uživatelů. V kapitole jsou prezentovány výsledky výzkumu informační podpora manažerských činností. cs
dc.description.abstract The chapter discussed the new phenomenon of information support of control. Information support is understood as a set of information activities. Quality of information activities is determined by the possibilities of information systems and users capabilities. This chapter presents the results of research information support of management activities. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005948
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868566!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868667
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:26Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:26Z
dc.description.sponsorship P(ED2.1.00/03.0089)
dc.format.extent 387
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 5465747
utb.contributor.internalauthor Lukáš, Luděk
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record