TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zážitková pedagogika a zážitková andragogika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zážitková pedagogika a zážitková andragogika cs
dc.title Adventure Pedagogy and Adventure Andragogice en
dc.contributor.author Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Macáková, Světlana
dc.relation.ispartof Zážitková pedagogika a možnosti jejího využití při práci s vybranými cílovými skupinami
dc.identifier.isbn 978-80-87723-07-4
dc.date.issued 2013
dc.event.location Praha
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra, spol. s r.o.
dc.subject adventure pedagogy en
dc.subject adventure andragogics en
dc.subject experience as a method of adventure andragogics en
dc.subject experience as a method of adventure pedagogy en
dc.description.abstract Zážitková pedagogika má svoji alternativu v zážitkové andragogice. Pojem zážitková andragogika se příliš ve vědním oboru andragogika i v andragogické praxi nepoužívá, ačkoliv zážitkové metody jsou při výchově a vzdělávání dospělých běžně používány. cs
dc.description.abstract Adventure-oriented pedagogy has its alternative in adventure-oriented andragogics. The concept of adventureandragogicsis not very common in the field of andragogics as a science or in andragogical practice, even though adventure-oriented methods are often used in the education of young students as well as in adult education. en
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005926
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/13:43870385!RIV14-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43870657
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:24Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:24Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 256
utb.identifier.nkp 5964309
utb.contributor.internalauthor Balvín, Jaroslav
riv.obor AM
Find Full text

Files in this item

Show simple item record