TBU Publications
Repository of TBU Publications

Projektování systémů elektrické požární signalizace.

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Projektování systémů elektrické požární signalizace. cs
dc.title Projecting of fire alarm system. en
dc.contributor.author Valouch, Jan
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 162
dc.citation.epage 181
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject fire alarm systems en
dc.subject Projecting en
dc.subject project documentation en
dc.description.abstract Cílem projektové činnosti v rámci zřizování systému elektrické požární signalizace (EPS) je zpracování návrhu a projektové dokumentace ve formě technického řešení, při dosažení maximálního využití technických možností jednotlivých použitých komponent a systému EPS jako celku, při minimálních ekonomických nákladech a to rovněž při dodržení požadavků právních předpisů, technických norem, technických specifikací a návodů resp. předpisů výrobců a legitimních požadavků investora. cs
dc.description.abstract The aim of the project activities in the establishment of a fire alarm system is the drafting and project documentation in the form of technical solutions, while achieving maximum use of the technical possibilities of individual components and of the fire alarm system as a whole, while minimizing economic costs and is also in compliance with legal requirements regulations, technical standards, technical specifications and instructions respectively. of manufacturers and legitimate demands of the investor. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005912
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870305!RIV14-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43870576
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:22Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:22Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 456
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Valouch, Jan
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record