TBU Publications
Repository of TBU Publications

Kmity, vlnění, akustika

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Kmity, vlnění, akustika cs
dc.title Oscillations, Waves, Acoustics en
dc.contributor.author Švec, Jiří
dc.contributor.author Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Vašková, Hana
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 282
dc.citation.epage 293
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Oscillations en
dc.subject Wave en
dc.subject sound en
dc.subject microphones en
dc.subject ultrasonic system en
dc.description.abstract Kmity a vlny patří k velmi významným fyzikálním jevům. V bezpečnostních technologiích patří k nejdůležitějším aplikacím ultrazvukové detekční systémy. Tato problematika byla probrána v prvním díle této encyklopedie. V této kapitole se zabýváme rezonancí a v druhé části pak veličinami, které charakterizují vnímání a detekci zvuku, dále pak mikrofonům a vlivu zvuku na člověka. cs
dc.description.abstract Oscillations and Waves are very important physical phenomena. Applications of ultrasonic detection systems are one of the most important in security technology. This issue was discussed in the first part of this book. This chapter discusses the phenomenon of resonance and the variables that characterize the perception and detection of sound, also the topic of microphones and the impact of sound on humans. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005901
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870899!RIV14-MV0-28140___
utb.identifier.obdid 43871230
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:21Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:21Z
dc.description.sponsorship N, P(VG20112014067)
dc.format.extent 456
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Křesálek, Vojtěch
utb.contributor.internalauthor Vašková, Hana
riv.obor AQ
utb.fulltext.affiliation Franz Schauer, Miroslava Ožvoldová, Lukas Tkáč Trnava University, Faculty of Education, Trnava (Slovak Republic) Tomas Bata University, Faculty of Applied Informatics, Zlín (Czech Republic) e-mail: fschauer@volny.cz Trnava University, Faculty of Education, Trnava (Slovak Republic)
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
Find Full text

Files in this item

Show simple item record