TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektromagnetické záření

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektromagnetické záření cs
dc.title Electromagnetic radiation en
dc.contributor.author Křesálek, Vojtěch
dc.contributor.author Vašková, Hana
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management III.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-35-4
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 308
dc.citation.epage 326
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject Electromagnetic field en
dc.subject spectrum en
dc.subject Maxwell's equations en
dc.subject spectrosopy en
dc.description.abstract Tato kapitola se věnuje podstatě elektromagnetického záření a fyzikálním veličinám pro jeho popis včetně Maxwellových rovnic. Je zde prezentováno celé spektrum elektromagnetických vln v souvislosti s použitím jednotlivých oblastí. Pozornost je věnována taktéž interakcím elektromagnetického záření s hmotou. Těchto interakcí na různých úrovních využívá obor spektroskopie. Díky spektroskopickým metodám je možno zkoumat strukturu materiálů a taktéž identifikovat rozličné látky, čehož se často využívá ve forenzních vědách, bezpečnostních aplikacích, medicíně, chemii, fyzice a dalších vědních oborech. cs
dc.description.abstract This chapter covers the essence of electromagnetic radiation and the physical quantities for its description, also the Maxwell equations. The entire spectrum of electromagnetic waves in connection with the use in various areas is presented. Attention is paid to the interaction of electromagnetic radiation with matter. These interactions are at different levels used in spectroscopic methods. These spectroscopic methods offer structural examination of material and also allow identification of different substances that are often used in forensic science, security applications, medicine, chemistry, physics and other scientific fields. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005892
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870898!RIV14-MV0-28140___
utb.identifier.obdid 43871229
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:19Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:19Z
dc.description.sponsorship P(VG20112014067)
dc.format.extent 456
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6024181
utb.contributor.internalauthor Křesálek, Vojtěch
utb.contributor.internalauthor Vašková, Hana
riv.obor AQ
utb.fulltext.affiliation MICHAL KRBEČEK 1, FRANTIŠEK SCHAUER 1,2, FRANTIŠEK LUSTIG 3 1 Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Applied Informatics, Department of Electronics and Measurements, CZ-760 05 Zlin, Czech Republic. E-mail: krbecek@fai.utb.cz. 2 University of Trnava, Faculty of Education, Department of Physics, SK-918 43 Trnava, Slovak Republic. E-mail: fschauer@fai.utb.cz. 3 Charles University, Faculty of Mathematics and Physics, CZ-12116 Prague -2, Czech Republic. Email: FL@plk.mff.cuni.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.faculty Faculty of Applied Informatics
utb.fulltext.ou Department of Electronics and Measurements
utb.fulltext.ou Department of Electronics and Measurements
Find Full text

Files in this item

Show simple item record