TBU Publications
Repository of TBU Publications

Bezpečnost webových aplikací

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Bezpečnost webových aplikací cs
dc.title Security Of Web Appliacations en
dc.contributor.author Sysel, Martin
dc.relation.ispartof Vybrané aspekty návrhu webových informačních systémů
dc.identifier.isbn 978-80-904741-3-0
dc.date.issued 2013
dc.citation.spage 45
dc.citation.epage 67
dc.event.location Vsetín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Šilhavý s. r. o.
dc.subject PHP en
dc.subject security en
dc.subject information system en
dc.description.abstract Cílem této kapitoly je popsat poznatky bezpečnosti webových aplikací, které nachází využití v oblasti přípravy a tvorby informačních systémů. Popisuje nejčastější chyby, kterých se tvůrci dopouštějí. U každé chyby je diskutováno i řešení daného problému. cs
dc.description.abstract The aim of this chapter is to describe the web application security knowledge that is useful for the development of information systems. Chapter describes the most common mistakes committed by the authors. Each error is discussed and a solution of the problem is proposed. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005883
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/13:43870965!RIV14-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43871297
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:17Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:17Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 176
utb.identifier.nkp 6009321
utb.contributor.internalauthor Sysel, Martin
riv.obor IN
utb.fulltext.affiliation Martin SYSEL
utb.fulltext.dates -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record