TBU Publications
Repository of TBU Publications

Profesní obrana a právo v PKB

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Profesní obrana a právo v PKB cs
dc.title Professional defense and law in the CSI en
dc.contributor.author Maláník, Zdeněk
dc.contributor.author Svoboda (FAI), Jiří
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 227
dc.citation.epage 238
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject CSI en
dc.subject the en
dc.subject law en
dc.subject and en
dc.subject defense en
dc.subject Professional en
dc.description.abstract Obsah kapitoly je zaměřen na právní problematiku fyzické bezpečnosti, kterou zajišťuje fyzickou aktivitou člověk, pracovník průmyslu komerční bezpečnosti. Jde o profesionály, kteří se aktivně fyzicky angažují v zajištění bezpečnosti majetku a samotných lidí. Zvláštní úsilí je věnováno vybraným paragrafům trestního a občanského zákoníku, včetně trestního řádu. Vše z hlediska stupně právní jistoty pracovníka PKB. cs
dc.description.abstract The content of the chapter focuses on legal issues of physical security, which provides physical activity a person, commercial security industry workers. These are professionals who are actively involved in ensuring the physical safety and property of the people themselves. Special efforts are being selected with para penal and civil codes, including the Code of Criminal Procedure. All terms of the degree of legal certainty worker CSI. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005861
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872731!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43873164
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:13Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:13Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Maláník, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Svoboda (FAI), Jiří
riv.obor AQ
Find Full text

Files in this item

Show simple item record