TBU Publications
Repository of TBU Publications

Perspektivní technologie identifikačních systémů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Perspektivní technologie identifikačních systémů cs
dc.title Perspective identification technologies en
dc.contributor.author Sulovská, Kateřina
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 80
dc.citation.epage 96
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject optics en
dc.subject funcional data analysis en
dc.subject bipedal locomotion en
dc.subject recognition en
dc.subject technology en
dc.subject Biometrics en
dc.description.abstract Biometrické systémy, jejich prodej a vývoj patří mezi rychle rostoucí segmenty trhu zejména díky vyšší poptávce po bezpečnosti. Biometrické údaje jsou úspěšně a účinně používány ve vědeckém výzkumu, jsou hlavním prvkem forenzních věd a cenným prvkem systémů kontroly vstupu. Obvyklým důvodem pro nasazení biometrických systémů je zabránění vstupu osoby do oblasti, ať už jde o areál firmy, kanceláří, jednotlivých pater, apod. Některé charakteristiky a zvyky, jimiž lidské tělo disponuje, mohou být použity také pro vzdálené sledování a identifikaci, případně rozpoznání, zájmových osob. Mezi tyto můžeme zařadit zejména rozpoznávání osob podle chůze a tváře. Rozpoznávání osob podle chůze má stejný potenciál i možnosti použití jako rozpoznávání osob podle jejich tváří. Ačkoli se tímto typem rozpoznávání zabývají výzkumné týmy po celém světě již více jak dvě dekády, ještě stále není komerčně dostupné. Jeho potenciál je však obrovský, jelikož stereotyp chůze nemůže být zakryt a výrazně změněn na rozdíl od tváře, uší a některých dalších charakteristik. cs
dc.description.abstract Biometric systems are part of a steadily growing market segment due to higher security demand. Biometric data are successfully and efficiently utilized in scientific research; they are the main part of forensics and are a valuable system for access control. Usually, the need for employment such system is prohibition of unwanted person entry to areas such as companies, offices, building floors etc. Some features and behaviours, which can identify a person can be also used for remote surveillance and identification (or recognition in some cases). The most dominant systems of all are gait and face recognition. Gait recognition as novel techniques has same potential and utilization opportunities as face recognition. However, gait recognition is still not available commercially, even though it is thoroughly studied by many scientific groups worldwide for more than two decades. Nevertheless, its potential is great as the bipedal locomotion cannot be covered or altered significantly as it is possible in personal features like face, ears, etc. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005856
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43871906!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43872161
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:12Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:12Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69744
utb.identifier.nkp 6598309
utb.contributor.internalauthor Sulovská, Kateřina
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record