TBU Publications
Repository of TBU Publications

Ideál edukace baťovského pedagogického systému – průmyslový člověk

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Ideál edukace baťovského pedagogického systému – průmyslový člověk cs
dc.title Ideál edukace baťovského pedagogického systému – průmyslový člověk en
dc.contributor.author Končitíková, Gabriela
dc.relation.ispartof Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy
dc.identifier.isbn 978-80-7494-152-8
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 13
dc.citation.epage 260
dc.event.location Liberec
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci
dc.subject člověk en
dc.subject průmyslový en
dc.subject systému en
dc.subject pedagogického en
dc.subject baťovského en
dc.subject edukace en
dc.subject Ideál en
dc.description.abstract Příspěvek upozorňuje na institucionální kontinuitu edukace osobnosti, v Baťovském pedagogickém systému, s ohledem na věk osobnosti. Smyslem celoživotního edukačního systému, který vytvořila firma Baťa a.s. během svého fungování, bylo utváření pozitivních osobnostních kvalit obyvatel města Zlína. Edukace průmyslového člověka byla součástí již mateřských škol, které firma Baťa a.s. provozovala, následně byla rozvíjena na měšťanských školách a posléze završena na středoškolských a učňovských vzdělávacích institucích. Absolvováním těchto tří vzdělávacích stupňů, které provozovala firma Baťa a.s., nebyla však edukace završena. Kontinuálně se rozvíjela i během celoživotního rozvoje osobnosti, kterého se účastnili všichni zaměstnanci firmy Baťa a.s. Cílem celoživotního vzdělávání Baťovského pedagogického systému, v období let 1918 – 1945, bylo formovat pozitivní osobností kvality obyvatel města Zlína a rozvíjet vysokou profesionalitu pracovníků firmy Baťa a.s. a vychovat tzv. průmyslového člověka. Osobnost průmyslového člověka byla postupně během několika let fungování firmy Baťa úzce profilována. Článek představuje jednotlivé formy edukace průmyslového člověka v kontextu doby. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerpání znalostí převážně z dokumentů pramenné povahy, zakládá se výzkum na kvalitativních metodách a to zejména metodě historické analýzy primárních dokumentů. cs
dc.description.abstract Příspěvek upozorňuje na institucionální kontinuitu edukace osobnosti, v Baťovském pedagogickém systému, s ohledem na věk osobnosti. Smyslem celoživotního edukačního systému, který vytvořila firma Baťa a.s. během svého fungování, bylo utváření pozitivních osobnostních kvalit obyvatel města Zlína. Edukace průmyslového člověka byla součástí již mateřských škol, které firma Baťa a.s. provozovala, následně byla rozvíjena na měšťanských školách a posléze završena na středoškolských a učňovských vzdělávacích institucích. Absolvováním těchto tří vzdělávacích stupňů, které provozovala firma Baťa a.s., nebyla však edukace završena. Kontinuálně se rozvíjela i během celoživotního rozvoje osobnosti, kterého se účastnili všichni zaměstnanci firmy Baťa a.s. Cílem celoživotního vzdělávání Baťovského pedagogického systému, v období let 1918 – 1945, bylo formovat pozitivní osobností kvality obyvatel města Zlína a rozvíjet vysokou profesionalitu pracovníků firmy Baťa a.s. a vychovat tzv. průmyslového člověka. Osobnost průmyslového člověka byla postupně během několika let fungování firmy Baťa úzce profilována. Článek představuje jednotlivé formy edukace průmyslového člověka v kontextu doby. Vzhledem k tomu, že se jedná o čerpání znalostí převážně z dokumentů pramenné povahy, zakládá se výzkum na kvalitativních metodách a to zejména metodě historické analýzy primárních dokumentů. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005844
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/14:43872677!RIV15-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43873068
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:10Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:10Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 139
utb.identifier.utb-sysno 79293
utb.contributor.internalauthor Končitíková, Gabriela
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record