TBU Publications
Repository of TBU Publications

Funkce a požadavky na systémy kontroly vstupu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Funkce a požadavky na systémy kontroly vstupu cs
dc.title Functions and requirements for access control systems en
dc.contributor.author Valouch, Jan
dc.relation.ispartof Bezpečnostní technologie, systémy a management IV.
dc.identifier.isbn 978-80-87500-57-6
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 17
dc.citation.epage 30
dc.event.location Zlín
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher VeRBuM
dc.subject access control systems en
dc.subject requirements en
dc.subject function en
dc.description.abstract Předložená kapitola prezentuje základní informace v oblastech terminologie, standardizace, architektury a funkcí systémů kontroly vstupu. Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích představují jeden z typů poplachových systémů, které je možno definovat jako systémy poskytující oprávněným osobám nebo vozidlům vstup/vjezd do zabezpečeného prostoru a/nebo jeho opuštění. Systémy zároveň umožňují zamítnutí vstupu a/nebo odchodu neoprávněním jedincům. Základním přínosem SKV je řízení přístupu z hlediska rozhodování o tom, komu, kde a kdy bude umožněn vstup do zabezpečeného prostoru, přičemž je nutné minimalizovat riziko nepovolených vstupů. Systémové a technické požadavky na systémy kontroly vstupů jsou v současné době upraveny technickými normami řady ČSN EN 50133. V únoru roku 2014 byla vydána technická norma ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty, která je v platnosti současně s normou, kterou nahrazuje- ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy- Systémy kontroly vstupů pro použití v bezpečnostních aplikacích, Část 1: Systémové požadavky. cs
dc.description.abstract This chapter presents the basic information in the areas of terminology, standardization, architecture and functions of access control systems. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005843
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/14:43872410!RIV15-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43872774
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:10Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:10Z
dc.description.sponsorship V
dc.format.extent 390
utb.identifier.utb-sysno 69774
utb.contributor.internalauthor Valouch, Jan
riv.obor JA
Find Full text

Files in this item

Show simple item record