TBU Publications
Repository of TBU Publications

Exportní škola jako základ edukace zaměstnanců v Systému řízení Baťa pro outsourcování výroby do zahraničí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Exportní škola jako základ edukace zaměstnanců v Systému řízení Baťa pro outsourcování výroby do zahraničí cs
dc.contributor.author Culík, Tomáš
dc.relation.ispartof Vzdělávací snahy firmy Baťa - vybrané problémy
dc.identifier.isbn 978-80-7494-152-8
dc.date.issued 2014
dc.citation.spage 55
dc.citation.epage 67
dc.event.location Liberec
utb.event.state-en Czech Republic
utb.event.state-cs Česká republika
dc.type bookPart
dc.language.iso cs
dc.publisher Technická univerzita v Liberci
dc.subject zahraničí en
dc.subject výroby en
dc.subject outsourcování en
dc.subject pro en
dc.subject Baťa en
dc.subject řízení en
dc.subject Systému en
dc.subject zaměstnanců en
dc.subject edukace en
dc.subject základ en
dc.subject jako en
dc.subject škola en
dc.subject Exportní en
dc.description.abstract Během své podnikatelské činnosti vytvořil Tomáš Baťa (1876–1932) pozoruhodný manažerský systém, který následně nefungoval pouze ve Zlíně, ale po celém světě a to vždy na základě stejných postupů a principů. Podnikatelská strategie Tomáše Bati je známá převážně tím, že se firma Baťa a.s. snažila být zcela nezávislá na dodavatelích klíčových surovin pro vlastní výrobu. Mnohé politické, logistické a další důvody vedly Tomáše Baťu k outsourcování části výroby do celého světa. Poměrně nepopsanou oblastí ze Systému řízení Baťa je v sekundární literatuře postup při rozvoji zahraničních poboček a výroby. Představený výzkum se zabývá edukací exportérů, někdejších baťovských mladých mužů pro vedení zahraničních aktivit firmy Baťa a.s. do roku 1945. Mnoho ze současných firem se zabývá otázkou možného outsourcování výroby a přiblížení se ke klíčovým zdrojům své výroby, málokterá z těchto firem se však odhodlá pro tuto aktivitu své zaměstnance speciálně vzdělávat, ne tak otevřít přímo Exportní školu. Článek představuje postup při výběru vedoucích zahraničních poboček a jejich edukaci. Exportní škola byla ojedinělou vzdělávací institucí, jejímž cílem bylo vzdělávat a vychovávat pracovníky zahraničních poboček tak, aby byli připraveni pro působení v zahraničí nejen po stránce odborné, ale také společenské. Výzkum je založen na kvalitativní analýze primárních pramenů, které pocházejí z archivu firmy Baťa a.s. Jedná se o studii edukačních materiálů vyvíjených a používaných Exportní školou firmy Baťa a.s. cs
dc.description.abstract Během své podnikatelské činnosti vytvořil Tomáš Baťa (1876–1932) pozoruhodný manažerský systém, který následně nefungoval pouze ve Zlíně, ale po celém světě a to vždy na základě stejných postupů a principů. Podnikatelská strategie Tomáše Bati je známá převážně tím, že se firma Baťa a.s. snažila být zcela nezávislá na dodavatelích klíčových surovin pro vlastní výrobu. Mnohé politické, logistické a další důvody vedly Tomáše Baťu k outsourcování části výroby do celého světa. Poměrně nepopsanou oblastí ze Systému řízení Baťa je v sekundární literatuře postup při rozvoji zahraničních poboček a výroby. Představený výzkum se zabývá edukací exportérů, někdejších baťovských mladých mužů pro vedení zahraničních aktivit firmy Baťa a.s. do roku 1945. Mnoho ze současných firem se zabývá otázkou možného outsourcování výroby a přiblížení se ke klíčovým zdrojům své výroby, málokterá z těchto firem se však odhodlá pro tuto aktivitu své zaměstnance speciálně vzdělávat, ne tak otevřít přímo Exportní školu. Článek představuje postup při výběru vedoucích zahraničních poboček a jejich edukaci. Exportní škola byla ojedinělou vzdělávací institucí, jejímž cílem bylo vzdělávat a vychovávat pracovníky zahraničních poboček tak, aby byli připraveni pro působení v zahraničí nejen po stránce odborné, ale také společenské. Výzkum je založen na kvalitativní analýze primárních pramenů, které pocházejí z archivu firmy Baťa a.s. Jedná se o studii edukačních materiálů vyvíjených a používaných Exportní školou firmy Baťa a.s. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005841
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/14:43872679!RIV15-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43873072
utb.source c-riv
dc.date.accessioned 2016-04-28T10:37:09Z
dc.date.available 2016-04-28T10:37:09Z
dc.description.sponsorship S
dc.format.extent 139
utb.identifier.utb-sysno 79293
utb.identifier.nkp 6492400
utb.contributor.internalauthor Culík, Tomáš
riv.obor AE
Find Full text

Files in this item

Show simple item record