TBU Publications
Repository of TBU Publications

Management of information support for population sheltering in the Czech Republic - The case study

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Management of information support for population sheltering in the Czech Republic - The case study en
dc.contributor.author Rak, Jakub
dc.contributor.author Taraba, Pavel
dc.contributor.author Svobodová, Blanka
dc.contributor.author Šafařík, Zdeněk
dc.contributor.author Tomek, Miroslav
dc.contributor.author Strohmandl, Jan
dc.contributor.author Lošek, Václav
dc.relation.ispartof Innovation Vision 2020: From Regional Development Sustainability to Global Economic Growth, Vol I-VV
dc.identifier.isbn 978-0-9860419-4-5
dc.date.issued 2015
dc.citation.spage 1025
dc.citation.epage 1032
dc.event.title 25th International-Business-Information-Management-Association Conference
dc.event.location Amsterdam
utb.event.state-en Netherlands
utb.event.state-cs Nizozemsko
dc.event.sdate 2015-05-07
dc.event.edate 2015-05-08
dc.type conferenceObject
dc.language.iso en
dc.publisher International Business Information Management Association, IBIMA
dc.subject Information support en
dc.subject security management en
dc.subject knowledge management en
dc.subject population protection en
dc.description.abstract The contribution introduces the field of information support, plaining and management for the population protection. In particular, it focuses on a definition of a basic structure of an information system for planning and implementation of the population protection in the context of the valid legislation and possible practical application in the territory of the municipality with extended powers. en
utb.faculty Faculty of Logistics and Crisis Management
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005702
utb.identifier.obdid 43873677
utb.identifier.scopus 2-s2.0-84947550496
utb.identifier.wok 000360508700104
utb.source d-wok
dc.date.accessioned 2015-11-05T11:27:37Z
dc.date.available 2015-11-05T11:27:37Z
utb.contributor.internalauthor Rak, Jakub
utb.contributor.internalauthor Taraba, Pavel
utb.contributor.internalauthor Svobodová, Blanka
utb.contributor.internalauthor Šafařík, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Tomek, Miroslav
utb.contributor.internalauthor Strohmandl, Jan
utb.contributor.internalauthor Lošek, Václav
utb.fulltext.affiliation Rak Jakub, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, jrak@flkr.utb.cz Taraba Pavel, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, trojan@flkr.utb.cz Svobodova Blanka, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, bsvobodova@ft.utb.cz Safarik Zdenek, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, safarik@flkr.utb.cz Tomek Miroslav, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, tomek@flkr.utb.cz Strohmandl Jan, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, strohmandl@flkr.utb.cz Losek Vaclav, Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic, losek@flkr.utb.cz
utb.fulltext.dates -
utb.fulltext.references Andersson, J., Brattberg, E., Häggqvist, M., Ojanen, H., Rhinard, M. The European Security Strategy, The Swedish Institute of International Affairs, Stockholm, Online: www.ui.se/eng/upl/files/79289.pdf, ISBN: 978-91-86704-19-3 Bezpečnostní strategie České republiky, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Praha, (2014), ISBN 978-80-7441-005-5 Balaban, M., Rasek, A. (2011) Východiska přípravy aktualizované Bezpečnostní strategie České republiky 2011, Ministerstvo obrany České republiky, Praha, ISSN 1210-3292 Jurikova, L., Rak, J. (2010) Proposal for technology of improvised shelters design in conditions of the Czech republic, Annals of DAAAM for 2010 & Proccedings of the 21 st International DAAAM Symposium, DAAAM International, Austria – Vienna, 1337s. ISBN 978-3-901509-73-5 Kovarik, J., Smetana, M. (2006) Základy civilní ochrany. SPBI, Ostrava ISBN 80-86634-85-X. Kratochvilova, D. (2005) Ochrana obyvatelstva. SPBI, Ostrava, ISBN 80-86634-70-1. Příloha časopisu 112, číslo 4/2008, Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020, Ministerstvo vnitra, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České Republiky, Praha, (2008), ISSN 1213-7057 Rak, J., Sevcik, D., Ulcikova, D., Jurikova, L., (2013) Databases in the Process of Planning and Implementation of Emergency Management in the Czech Republic, Proceedings of the 5th International Conference on Applied Economics, Business and Development (AEBD '13), Creta, Greec, ISBN: 978-960-474-329-2 Rak. J., Jurikova, L., Beneda, M. (2011) Possible solutions to the civil protection by the concealment under the Czech republic conditions, Proceedings of the International Conference on Military Technologies 2011, ICMT’11, University of Defence, Brno, p. 1147-1152., ISBN: 978-80-7231-788-2 Vyhláška MV 380/2002, „k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva“, (2002) Zákon 239/2000, „o integrovaném záchranném systému“, (2000)
utb.fulltext.sponsorship -
utb.fulltext.projects -
Find Full text

Files in this item

Show simple item record