TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob přerušení kontinuity hořlavého terénu vytvořením ochranného protipožárního pásu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Způsob přerušení kontinuity hořlavého terénu vytvořením ochranného protipožárního pásu cs
dc.title Method of interrupting continuity of flammable terrain by creating protective fire strip en
dc.contributor.author Janíček, Miroslav
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1507861&lan=cs
dc.description.abstract Způsob přerušení kontinuity hořlavého terénu podle vynálezu spočívá v tom, že v daném úseku terénu se ve směru protipožárního pásu položí po celé jeho délce sada 5 až 15 navzájem rovnoběžných táhlých náloží o průměru 20 až 50 mm a hmotnosti 500 až 3000 g.m-1ve vzdálenosti 0,3 až 0,6 m od sebe a v celkové šíři 3 až 8 m, tyto táhlé nálože se navzájem příčně propojí prostředkem pro přenos detonačního impulzu, načež se ve vytvořeném celku iniciuje detonační proces. Prostředkem pro přenos detonačního impulsu je s výhodou bleskovice. Iniciace detonačního procesu může být provedena roznětem ohněm, elektrickým roznětem a/nebo dálkovým ovládáním. cs
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005446
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:31Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:31Z
utb.identifier.upv1 2010-187
utb.identifier.mpt A 62 C 3/02, A 62 C 2/06
utb.date.registered 2010-03-15
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Janíček, Miroslav
utb.date.registration-published 2011-12-28
Find Full text

Files in this item

Show simple item record