TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektronický volební systém

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Elektronický volební systém cs
dc.title Electronic electoral system en
dc.contributor.author Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Prokopová, Zdenka
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1586610&lan=cs
dc.description.abstract Elektronický volební systém slouží k realizaci otevřených i uzavřených voleb za využití veřejné komunikační sítě Internet. Je vytvořen na principu distribuovaného volebního schématu realizovaného propojením autonomních subsystémů, konkrétně subsystémem volebního klienta, který je prostřednictvím subsystému volební aplikace propojen se subsystémem databáze hlasovacích lístků, který je pak prostřednictvím subsystému správy voleb propojen se subsystémem databáze hlasů a následně pak se subsystémem zpracování volebních výsledků. Subsystém volebního klienta je reprezentován individuálním počítačem voliče nebo volebním terminálem ve volební místnosti s nainstalovaným internetovým prohlížečem. Subsystém volební aplikace je postaven na internetovém serveru se softwarovým rozhraním pro komunikaci se subsystémem databáze hlasovacích lístků. Subsystém správy voleb obsahuje hardwarově - softwarové prostředky k obsluze systému volební autoritou. Subsystém zpracování volebních výsledků pak obsahuje hardwarově - softwarové prostředky ke zpracování výsledků voleb dle platného algoritmu volebního systému, zejména pak s výstupem seznamů jednotlivých hlasů tříděných podle volebních stran. cs
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005441
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:30Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:30Z
utb.identifier.upv1 2010-765
utb.identifier.mpt G 07 C 13/00
utb.date.registered 2010-10-21
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Petr
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Radek
utb.contributor.internalauthor Prokopová, Zdenka
utb.date.registration-published 2012-05-02
Find Full text

Files in this item

Show simple item record