TBU Publications
Repository of TBU Publications

Způsob úpravy polyanilinu, zejména pro medicínské a bioinženýrské aplikace

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
HUMPOLÍČEK, Petr, Věra KAŠPÁRKOVÁ, Petr SÁHA, Marián LEHOCKÝ a Jaroslav STEJSKAL. Způsob úpravy polyanilinu, zejména pro medicínské a bioinženýrské aplikace. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2011-239 B6. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1660590&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles