TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou cs
dc.title Polymeric composition with co-continuous structure intended especially for preparation of implants of increased biocompatibility en
dc.contributor.author Sedlařík, Vladimír
dc.contributor.author Kucharczyk, Pavel
dc.contributor.author Sáha, Petr
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1791039&lan=cs
dc.description.abstract Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou je tvořena vzájemně propojenou kontinuální strukturou nosného skeletu a kontinuální strukturou biresorbovatelné výplně, přičemž nosný skelet je na bázi alespoň jednoho bioinertního polymeru a bioresorbovatelná výplň je na bázi alespoň jednoho polymeru hydrolyticky anebo enzymaticky rozložitelného v prostředí živých organismů, a zároveň hmotnostní poměr nosného skeletu a bioresorbovatelné výplně je 20:80 až 80:20. Polymerní kompozice má s výhodou nosný skelet vytvořen na bázi polyolefinů, polyuretanů, polyesterů, vinylových polymerů, polymethylmethakrylátu a/nebo jejich kopolymerů. Bioresorbovatelná výplň pak je s výhodou tvořena materiálem na bázi polylaktidu a/nebo jeho kopolymerů, polyanhydridů, škrobu a/nebo jeho derivátů a ve vodě rozpustných polymerů - polyethylenglykolu, polypropylenglykolu, polyvinylalkoholu a/nebo polyvinyl-pyrrolidonu. cs
dc.description.abstract The polymeric composition with co-continuous structure according to the present invention is formed by an interconnected continuous structure of a supporting skeleton and a continuous structure of a biologically resorbable filler, whereby said supporting skeleton is based on at least one biologically inert polymer and the biologically resorbable filler is based on at least one polymer that can be hydrolytically or enzymatically degraded in an environment of live organisms. At he same time, the weight ration of the supporting skeleton and the biologically resorbable filler is in the range of 20:80 to 80:20. The supporting skeleton of the polymeric composition of the present invention is preferably based on polyolefins, polyurethanes, polyesters, vinyl polymers, polymethylmethacrylate and/or co-polymers thereof. The biologically resorbable filler is preferably based on material represented by polylactide and/or co-polymers thereof, polyanhydrides, starch and/or derivatives thereof and water-soluble polymers – polyethylene glycol, polypropylene glycol, polyvinyl alcohol and/or polyvinylpyrrolidone. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005429
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/13:43870599!RIV14-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43870887
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:26Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:26Z
utb.identifier.upv1 2012-164
utb.identifier.upv2 303996
utb.identifier.mpt A 61 L 27/58, A 61 L 27/44, C 08 L 23/12, C 08 L 75/04, C 08 L 39/06, A 61 F 2/02
utb.date.registered 2012-03-08
utb.date.granted 2013-06-26
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Sedlařík, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Kucharczyk, Pavel
utb.contributor.internalauthor Sáha, Petr
utb.date.patent-published 2013-08-07
utb.date.registration-published 2013-08-07
Find Full text

Files in this item

Show simple item record