TBU Publications
Repository of TBU Publications

Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů cs
dc.title Pressure membrane for vacuum molding of polymer composite parts en
dc.contributor.author Rusnáková, Soňa
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Fojtl, Ladislav
dc.contributor.author Žaludek, Milan
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2013-220
dc.description.abstract Přítlačná membrána pro vakuové lisování dílců z polymerních kompozitů je tvořena plošným útvarem o tloušťce 0,5 až 2 mm z kaučukové směsi na bázi dienového elastomeru nebo směsi dienových elastomerů se stupněm zesíťování 40 až 85 % příčných vazeb, tažností 200 až 800 %, tvrdostí 20 až 70 ShA a teplotní odolností do 130 až 180 °C. S výhodou se jedná o materiál plynonepropustný, přičemž dienovým elastomerem je alespoň jeden kaučuk vybraný ze skupiny zahrnující butylkaučuk nebo halobutylkaučuk, chloroprenový kaučuk a kopolymer EPDM. cs
dc.description.abstract The present invention relates to a pressure membrane for vacuum molding of polymer composite parts comprising a flat member of rubber mixture being 0.5 to 2 mm thick and based on a diene elastomer or a mixture of diene elastomers exhibiting cross linking degree of cross linkage in the range of 40 to 85 percent, a breaking elongation in the range of 200 to 800 percent, hardness in the range of 20 to 70 ShA and temperature resistance up to 130 to 180 degC. Preferably, the material is gastight whereby at least one rubber, being selected from the group consisting of butyl rubber or halobutyl rubber, chloroprene rubber and Ethylene-Propylene-Diene Monomer (EPDM) copolymer, represents the diene elastomer. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005421
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871330!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871536
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:25Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:25Z
utb.identifier.upv1 2013-220
utb.identifier.upv2 304597
utb.identifier.mpt B 30 B 5/02, B 29 C 43/32, B 29 C 33/00, C 08 L 9/00
utb.date.registered 2013-03-26
utb.date.granted 2014-06-11
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Rusnáková, Soňa
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Fojtl, Ladislav
utb.contributor.internalauthor Žaludek, Milan
utb.date.patent-published 2014-07-23
utb.date.registration-published 2014-07-23
Find Full text

Files in this item

Show simple item record