TBU Publications
Repository of TBU Publications

Etalon k hodnocení topografie materiálů

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Etalon k hodnocení topografie materiálů cs
dc.title Etalon for evaluation of material topography en
dc.contributor.author Kadlčák, Jakub
dc.contributor.author Čermák, Roman
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1971182&lan=cs
dc.description.abstract Řešení se týká etalonu k hodnocení topografie materiálů, který je určen ke kalibraci přístroje hodnotícího kvalitu makro-disperze plniv. Etalon je zhotoven z dvoufázového kompozitního materiálu na bázi spojité fáze a inertních částic globulárních tvarů o rozměrech od 0,5 do 500 mikrometrů a úzké distribuci velikosti částic s variačním koeficientem do hodnoty 1. Spojitou fázi může tvořit polymerní matrice na bázi elastomeru, zejména pak silikonového kaučuku, polymerní matrice na bázi termoplastu nebo polymerní matrice na bázi reaktoplastu. V jiném provedení etalonu může spojitou fázi tvořit také nízkomolekulární organický materiál jako vosk, parafínový olej nebo lepidlo. Inertními částicemi globulárních tvarů jsou s výhodou skleněné kuličky, mohou jí být ale také částice organického původu, například částice sazí, keramické kuličky nebo i kovové kuličky. cs
dc.description.abstract The present invention relates to an etalon for evaluation of material topography, which is intended for calibration of an instrument for evaluation of macro-dispersion quality of filling agents. The etalon according to the present invention is made of two-phase composite material based on a continuous phase and inert particles of globular forms with the size in the range of from about 0.5 to about 500 microns and close distribution of particle size with variation coefficient up to the value of 1. The continuous phase can be formed by an elastomer-based polymeric matrix, particularly silicon rubber, thermoplastic-based polymeric matrix or thermoset-based polymeric matrix. In another embodiment of the etalon, said continuous phase can also be formed by a low-molecular organic material such as wax, paraffin oil or adhesive. The inert particles of globular form are preferably represented by glass beads, but also by particles of organic origin such as soot particles, ceramic beads, or also metallic balls. en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005420
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871329!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871535
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:24Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:24Z
utb.identifier.upv1 2013-314
utb.identifier.upv2 304580
utb.identifier.mpt G 01 N 21/93, G 01 N 33/44, C 08 J 3/20, G 01 N 1/28, G 01 N 15/02
utb.date.registered 2013-04-26
utb.date.granted 2014-06-04
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kadlčák, Jakub
utb.contributor.internalauthor Čermák, Roman
utb.date.patent-published 2014-07-16
utb.date.registration-published 2014-07-16
Find Full text

Files in this item

Show simple item record