TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi cs
dc.title Polyolefin composite with enhanced processing properties en
dc.contributor.author Kimmer, Dušan
dc.contributor.author Krátký, Ondřej
dc.contributor.author Chmelenský, Jaroslav
dc.contributor.author Fenyk, Jan
dc.contributor.author Hala, Miroslav
dc.contributor.author Kovářová, Miroslava
dc.contributor.author Zatloukal, Martin
dc.type patent
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2000363&lan=cs
dc.description.abstract Polyolefinický kompozit se zlepšenými zpracovatelskými vlastnostmi obsahuje vedle základní polymerní složky tvořené polyolefinem přídavek multifunkčního aluminosilikátového aditiva se synergickými účinky taveninu ztužujícího plniva a nukleačního činidla na bázi jílu upraveného vyluhováním v HCl, přičemž toto aditivum je v kompozitní směsi obsaženo v množství 0,5 až 10 % hmotnostních a velikost jeho částic nepřesahuje 50 .mi.m. Je vhodný zejména pro výrobu lehčených polyolefinů se zjemněnou lehčenou strukturou a zlepšenými mechanickými vlastnostmi v energeticky úspornějším režimu. cs
dc.description.abstract In the present invention, there is disclosed a polyolefin composite with enhanced processing properties comprising in addition to the base polymer component formed by polyolefin addition of multifunctional alumosilicate additive exhibiting synergistic properties, a melt of stiffening filler and a clay-based nucleation agent treated by leaching in HCl, whereby the additive is comprised in the composite mixture in an amount in the range of 0.5 to 10 percent by weight and particle size thereof is not greater than 50 microns. The so prepared polyolefin composite is particularly suitable for the preparation of lightweight polyolefins with finer expanded structure and enhanced mechanical properties in energy-saving mode. en
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005419
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871363!RIV15-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43871571
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:24Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:24Z
utb.identifier.upv1 2013-501
utb.identifier.upv2 304641
utb.identifier.mpt C 08 L 23/06, C 08 K 9/02, C 08 K 3/34, C 04 B 26/04, C 04 B 14/10, C 04 B 20/02, C 08 L 23/12
utb.date.registered 2013-06-27
utb.date.granted 2014-07-02
utb.patent.type B6
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kovářová, Miroslava
utb.contributor.internalauthor Zatloukal, Martin
utb.date.patent-published 2014-08-13
utb.date.registration-published 2014-08-13
Find Full text

Files in this item

Show simple item record