TBU Publications
Repository of TBU Publications

Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace patentu:
KOLÁŘOVÁ RAŠKOVÁ, Zuzana, Daniela VESELÁ, Tomáš SÁHA, Vladimír SEDLAŘÍK a Petr SÁHA. Hydrogelová kompozice s obsahem biologicky aktivního aditiva. IPC: . Česká republika. Patentový spis, CZ 2013-812 A3. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PT/2013-812.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles