TBU Publications
Repository of TBU Publications

Systém automatizovaného dohledu nad osobou pracující na elektronickém zařízení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Systém automatizovaného dohledu nad osobou pracující na elektronickém zařízení cs
dc.title Automated supervision system of person working on electronic device en
dc.contributor.author Šilhavý, Radek
dc.contributor.author Šilhavý, Petr
dc.contributor.author Prokopová, Zdenka
dc.type patent
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=2075551&lan=cs
dc.description.abstract Systém založený na průběžném víceúrovňovém monitorování a vyhodnocování činností osoby obsahuje řídící modul (1) automatizovaného dohledu, k němuž je připojen modul (2) optického snímání činnosti sledované osoby, modul (3) monitorování stavů vstupních periferií elektronického zařízení touto osobou ovládaných, vyhodnocovací modul (4), modul (5) záznamu dat a výstupní signalizační modul (6). Vyhodnocovací modul (4) obsahuje logickou jednotku s implementovanou hodnotící funkcí k porovnávání charakteristického popisu aktuálního stavu sledované osoby v podobě souborů dat z modulu (2) optického snímání činnosti osoby a modulu (3) monitorování vstupních zařízení se soubory dat charakterizujících referenční stavy osoby archivovanými v modulu (5) záznamu dat. cs
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005413
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:23Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:23Z
utb.identifier.upv1 2013-909
utb.identifier.mpt G 09 B 7/00, G 06 F 21/52
utb.date.registered 2013-11-20
utb.patent.type A3
utb.patent.state Public application
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Radek
utb.contributor.internalauthor Šilhavý, Petr
utb.contributor.internalauthor Prokopová, Zdenka
utb.date.registration-published 2015-05-27
Find Full text

Files in this item

Show simple item record