TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro měření obvodové deformace stlačitelných těles, zejména chodidel, v závislosti na zatížení cs
dc.title Apparatus for measuring peripheral deformation of compressible bodies, especially feet, in dependence on load en
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Chmelařová, Martina
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.contributor.author Gřešák, Václav
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.date.issued 2011-08-15
utb.relation.issue 24613
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/24613
dc.description.abstract Technické řešení se týká zařízení schopného měřit obvodovou deformaci chodidel a jiných stlačitelných těles v závislosti na zatížení. Toto zařízení je určeno především pro obuvnický průmysl a medicínské aplikace (zejména v ortopedii). cs
dc.description.abstract Technical solution deals with an apparatus enabling circumferential deformation measurement on soft object, e. g. human feet (namely plantarum). This device is designed especially for usage in shoes industry, medicine and orthopaedics. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005405
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/11:43865624!RIV12-MSM-28610___
utb.identifier.obdid 43865638
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:19Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:19Z
utb.identifier.upv1 2011-24613
utb.identifier.upv2 22899
utb.identifier.mpt A 61 B 5/107, A 43 D 1/02, G 01 B 5/02, G 06 F 3/00
utb.date.registered 2011-07-18
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Chmelařová, Martina
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
utb.contributor.internalauthor Gřešák, Václav
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.date.registration-published 2011-11-16
Find Full text

Files in this item

Show simple item record