TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro ovlivňování a sledování změn materiálu v průběhu smykového namáhání

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
MINAŘÍK, Antonín, Petr SMOLKA, Martin STĚNIČKA a Vladimír PAVLÍNEK. Zařízení pro ovlivňování a sledování změn materiálu v průběhu smykového namáhání. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2011-24839 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/24839.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles