TBU Publications
Repository of TBU Publications

Nastavitelná cela pro interferenční měření

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Nastavitelná cela pro interferenční měření cs
dc.title Adjustable cell for interference measurement en
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Mráček, Aleš
dc.date.issued 2012-03-12
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1717226&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká nastavitelné cely pro interferenční měření. Pomocí takovéto cely lze snadno stanovovat rychlost vzájemné difúze v systému polymer-rozpouštědlo, tloušťku tenkých vláken, index lomu kapaliny, atd. cs
dc.description.abstract Technical solution deals with an adjustable cell for interference measurements. With such device, the rate of mutual diffusion in the systems polymer-solvent, thickness of thin layer, refractive index, etc., can be easily determined. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005397
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43868216!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43868310
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:18Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:18Z
utb.identifier.upv1 2011-24856
utb.identifier.upv2 23168
utb.identifier.mpt G 01 J 1/04, G 01 J 1/00, G 01 J 1/22
utb.date.registered 2011-09-20
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Mráček, Aleš
utb.date.registration-published 2012-01-11
Find Full text

Files in this item

Show simple item record