TBU Publications
Repository of TBU Publications

Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAŘÍK, Vladimír, Pavel KUCHARCZYK a Petr SÁHA. Polymerní kompozice s ko-kontinuální strukturou, zejména k přípravě implantátů se zvýšenou biokompatibilitou. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-25724 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/25724.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles