TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro zjišťování a dávkování počtu kusů výrobků, zejména asymetrických polymerních součástek

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro zjišťování a dávkování počtu kusů výrobků, zejména asymetrických polymerních součástek cs
dc.title Device for determining and proportioning number of products, particularly asymmetric polymeric components en
dc.contributor.author Minařík, Antonín
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Mráček, Aleš
dc.date.issued 2012-05-17
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1799964&lan=cs
dc.description.abstract Technické řešení se týká zařízení pro průběžné zjišťování nebo kontrolu počtu kusů drobných výrobků i nepravidelného tvaru, zejména asymetrických polymerních součástek. Takové zařízení lze využívat ve výrobních, montážních a expedičních firmách. cs
dc.description.abstract Technical solution deals with the device for on-line enumeration and quantity control of small (asymmetric) components, namely those made of plastics. A device of this construction can be used in production, assembly and dispatch companies. en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005387
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43868248!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43868344
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:14Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:14Z
utb.identifier.upv1 2012-25827
utb.identifier.upv2 23914
utb.identifier.mpt B 65 B 35/00, B 65 B 35/26
utb.date.registered 2012-03-27
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Minařík, Antonín
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Mráček, Aleš
utb.date.registration-published 2012-06-13
Find Full text

Files in this item

Show simple item record