TBU Publications
Repository of TBU Publications

Slazený mražený mléčný výrobek a zařízení pro jeho výrobu

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Slazený mražený mléčný výrobek a zařízení pro jeho výrobu cs
dc.title Sweetened, frozen milk product and apparatus for preparing thereof en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Kozáková, Věra
dc.date.issued 2012-06-11
utb.relation.issue 26125
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26125
dc.description.abstract Mražené mléčné výrobky se sladí řepným, třtinovým nebo jiným cukrem, případně umělými sladidly. Známou nevýhodou použití cukru jako sladidla, ať už jde o běžný cukr řepný, cukr třtinový či jiný cukr na obdobné bázi, je jeho vysoká energetická hodnota. Proti umělým sladidlům jsou však vedeny odborné i neodborné kampaně, kde se řeší jejich možná škodlivost, především na dětský organismus. Uvedené nevýhody a nedostatky směsí pro mražené mléčné výrobky do značné míry odstraňuje slazený mražený mléčný výrobek podle technického řešení a zařízení pro jeho výrobu. Podstata technického řešení spočívá v tom, že slazený mražený mléčný výrobek obsahuje 8 až 24 % hmotn. nejlépe pastovaného medu. Zařízení k výrobě slazeného mraženého mléčného výrobku podle technického řešení pak obsahuje zařízení na pastování medu s výstupem do zásobníku směsi pro mléčný výrobek. Výstup zařízení na pastování medu je s výhodou vybaven dávkovačem. cs
dc.description.abstract Frozen dairy co-ordinates řepným, cane or other sugar or artificial sweeteners. A known disadvantage of using sugar as a sweetener, whether it is a normal sugar beet, sugar cane and other sugar on a similar basis, its high energy value. Against artificial sweeteners are kept professional and unprofessional campaign, which addresses their potential harm, especially to children's organism. The above mentioned disadvantages and shortcomings of a mixture of frozen dairy products largely eliminates sweetened frozen dairy product according to the technical solutions and equipment for its production. The essence of the technical solution lies in the fact that sweetened frozen dairy product contains 8-24% by weight. pasted best honey. Installations for the production of frozen sweetened milk product according to the technical solution then contains pasting equipment honey output tray mixtures for dairy product. Output device for pasting the honey is preferably equipped with a dispenser. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
utb.faculty Faculty of Humanities
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005385
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28150/12:43867975!RIV13-MSM-28150___
utb.identifier.obdid 43868066
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:14Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:14Z
utb.identifier.upv1 2012-26125
utb.identifier.upv2 24152
utb.identifier.mpt A 23 L 1/08, A 23 G 9/00, A 23 G 9/22
utb.date.registered 2012-05-25
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Kozáková, Věra
utb.date.registration-published 2012-08-15
Find Full text

Files in this item

Show simple item record