TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro modelové generování a měření magnetického pole

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro modelové generování a měření magnetického pole cs
dc.title Device for model generation and measurement of magnetic field en
dc.contributor.author Hruška, František
dc.date.issued 2012-08-06
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1824625&lan=cs
dc.description.abstract Zařízení slouží v souvislosti s výukou a studiem magnetických polí. Jeho technické řešení poskytuje homogenní magnetické pole různé intenzity a současně měří intenzitu pole dvěma způsoby odděleně. cs
dc.description.abstract Equipment is used for education and study of magnetic fields. Its technical solving can generate homogenous magnetic field according of Helmholtzmethod and in the same time can measure its intensitywith two measuring methods. en
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005384
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28140/12:43868251!RIV13-MSM-28140___
utb.identifier.obdid 43868347
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:13Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:13Z
utb.identifier.upv1 2012-26126
utb.identifier.upv2 24153
utb.identifier.mpt G 01 R 33/00, G 01 R 33/02, G 01 R 33/07
utb.date.registered 2012-05-25
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Hruška, František
utb.date.registration-published 2012-08-15
Find Full text

Files in this item

Show simple item record