Show simple item record


dc.title Promývačka kyvet cs
dc.title Cuvette washing apparatus en
dc.contributor.author Dastych, Dalibor
dc.contributor.author Dastychová, Lenka
dc.date.issued 2012-08-06
utb.relation.issue 26358
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26358
dc.description.abstract Nově navržené zařízení se používá pro čištění vnitřního prostoru kyvet s vnitřním průměrem v rozmezí 2-10 mm, ale lze ji uzpůsobit tak, aby bylo možné vymývat i kyvety větších průměrů. Promývačka je vhodná zejména pro NMR a EPR, ale také další podobné kyvety ze skla i jiných materiálů. cs
dc.description.abstract Newly designed equipment used to clean the inside of cuvettes with an internal diameter of 2-10 mm. It can be adapted in order to rinse out even larger cuvettes. The washer is suitable especially for use with NMR and EPR cuvettes, but also other similar ones made from various materials | glass,metal, plast en
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005383
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870502!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43870781
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:13Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:13Z
utb.identifier.upv1 2012-26358
utb.identifier.upv2 24965
utb.identifier.mpt B 08 B 9/032
utb.date.registered 2012-07-04
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Dastych, Dalibor
utb.contributor.internalauthor Dastychová, Lenka
utb.date.registration-published 2013-03-06
Find Full text

Files in this item

Show simple item record