TBU Publications
Repository of TBU Publications

Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Dentální polymerní gel s antibakteriálními a hojivými účinky cs
dc.title Dental polymeric gel exhibiting antibacterial and curative effect en
dc.contributor.author Jelínková, Lenka
dc.contributor.author Veselá, Daniela
dc.contributor.author Saha, Nabanita
dc.contributor.author Sáha, Tomáš
dc.date.issued 2012-10-08
utb.relation.issue 26683
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26683
dc.description.abstract Technické řešení se týká dentálního polymerního gelu s antibakteriálními a hojivými účinky, určeného pro místní léčbu, pro podpůrné, primární i sekundární ošetření zánětů a ran v dutině ústní jak u lidských pacientů, tak i u zvířat. cs
dc.description.abstract Technical solution relates to a dental polymer gel with antibacterial and healing effects, used for local treatment, for support, both primary and secondary treatment of inflammation and healing in the oral cavity as in human patients, and in animals. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005379
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/12:43868238!RIV13-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43868334
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:12Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:12Z
utb.identifier.upv1 2012-26683
utb.identifier.upv2 24462
utb.identifier.mpt A 61 K 9/06, A 61 Q 11/00, A 61 K 36/05, A 61 K 36/00, A 61 K 31/7004, A 61 K 36/328, A 61 K 36/53, A 61 K 36/61, A 61 K 47/36, A 61 K 47/10, A 61 P 1/02, A 61 P 17/02, A 61 P 29/00, A 61 P 31/04
utb.date.registered 2012-09-14
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Jelínková, Lenka
utb.contributor.internalauthor Veselá, Daniela
utb.contributor.internalauthor Saha, Nabanita
utb.contributor.internalauthor Sáha, Tomáš
utb.date.registration-published 2012-10-31
Find Full text

Files in this item

Show simple item record