TBU Publications
Repository of TBU Publications

Relokační přípravek pro zpřesnění a zrychlení hodnocení jakosti povrchu vzorku

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Relokační přípravek pro zpřesnění a zrychlení hodnocení jakosti povrchu vzorku cs
dc.title Relocation device for making evaluation of a sample surface quality more accurate and quicker en
dc.contributor.author Pata, Vladimír
dc.contributor.author Řezníček, Martin
dc.contributor.author Maňas, David
dc.contributor.author Staněk, Michal
dc.date.issued 2012-11-19
utb.relation.issue 26772
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/26772
dc.description.abstract Technické řešení se týká zpřesnění a zrychlení hodnocení jakosti povrchu vzorku, zejména vzorku polymerního materiálu. Odběratelé součástí vyrobených z polymerních materiálů kladou vysoké nároky na jakost povrchů zhotovených dílů. K zajištění těchto nároků a kontrolu jakosti povrchů je nutné využívat kvalitní měřící systémy ale také vhodné přípravky, které umožní kontrolovaný díl vhodně ustavit vůči snímači měřícího systému, zajistit opakovatelnost procesu měření jakosti povrchu vzorku, zejména polymerního materiálu. Relokační přípravek umožňuje nalézt, ale také nasnímat a vyhodnotit zjištěné nejakostní prvky. cs
dc.description.abstract Technical resolution offers to ensure more accurate and faster evaluation of the quality of the sample surface, especially the sample of the polymeric material. The high demands on the quality of manufactured parts require appropriate procedures, so that to meet those requirements and ensure the quality control of the product surface. This innovative product enables to use a quality measuring device, a suitable position of a controlled part relative to the sensor of the measuring system and guarantee the measurement repeatability of the surface quality. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty Faculty of Applied Informatics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005377
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870522
utb.identifier.obdid 43870807
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:12Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:12Z
utb.identifier.upv1 2012-26772
utb.identifier.upv2 25025
utb.identifier.mpt G 01 B 7/30, G 01 B 11/26, G 01 N 1/00, G 01 N 19/08, G 01 N 27/20
utb.date.registered 2012-10-03
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Pata, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Řezníček, Martin
utb.contributor.internalauthor Maňas, David
utb.contributor.internalauthor Staněk, Michal
utb.date.registration-published 2013-03-20
Find Full text

Files in this item

Show simple item record