TBU Publications
Repository of TBU Publications

Magnetoreologická suspenze se zvýšenou oxidační a chemickou stabilitou

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SEDLAČÍK, Michal, Vladimír PAVLÍNEK a Radek VYROUBAL. Magnetoreologická suspenze se zvýšenou oxidační a chemickou stabilitou. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26872 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1887455&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles