TBU Publications
Repository of TBU Publications

Vysoce elastický plošný senzor určený k detekci tahové deformace

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
SLOBODIAN, Petr, Robert OLEJNÍK a Pavel ŘÍHA. Vysoce elastický plošný senzor určený k detekci tahové deformace. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-26935 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1893069&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles