TBU Publications
Repository of TBU Publications

Brzdový systém kolečkových bruslí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Brzdový systém kolečkových bruslí cs
dc.title Roller skates braking system en
dc.contributor.author Dvořák, Zdeněk
dc.contributor.author Maloch, Jaroslav
dc.date.issued 2013-01-02
utb.relation.issue 27030
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/27030
dc.description.abstract Technické řešení se týká brzdového systému kolečkových bruslí, zejména in-line bruslí. Nově navržené konstrukční řešení zahrnuje nahrazení brzdného principu smykového principem převážně valivým. Tento brzdný systém je založený na pohyblivých prvcích - vyměnitelný rotační brzdný prvek v zadní části v rámu upevněném na botu i konstrukci brusle. V průběhu brzdění u něj prakticky dochází k plynulému přechodu valivého tření na tření smykové a také se podstatně snižuje riziko úrazu dané osoby - uživatele. cs
dc.description.abstract Technical solution involves bracking system of roller skates, especially in-line skates. Newly designed solution is based on moving elements disposed in the rear part of the shoe and the structure fastened to the shoe and skate together, and involves brake principle replacement - particularly rolling instead of skid principle of braking. to This product contributes to reducing the risk of personal injury, improves safety of skating. en
utb.faculty University Institute
utb.faculty Faculty of Technology
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005371
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870469!RIV14-MSM-28110___
utb.identifier.obdid 43870745
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:09Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:09Z
utb.identifier.upv1 2012-27030
utb.identifier.upv2 24893
utb.identifier.mpt A 63 C 17/14
utb.date.registered 2012-11-16
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Dvořák, Zdeněk
utb.contributor.internalauthor Maloch, Jaroslav
utb.date.registration-published 2013-02-13
Find Full text

Files in this item

Show simple item record