TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Petr HORÁČEK a Martin KŘŮMAL. Zařízení ke kontinuálnímu ekologicky šetrnému odstraňování škodlivých organismů z elektricky nevodivých materiálů. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-27031 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/27031.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles