TBU Publications
Repository of TBU Publications

Optimalizovaná soustava zařízení k výrobě dutin forem tvarově specifických dílců

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
DVOŘÁK, Zdeněk, Eva HNÁTKOVÁ, Vladimír SEDLAŘÍK, Vladimír ZLÍNSKÝ a Michal STANĚK. Optimalizovaná soustava zařízení k výrobě dutin forem tvarově specifických dílců. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2012-27191 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/27191.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles