TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení ke snímání trojrozměrného tvaru pracovní části hřbetu koně

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení ke snímání trojrozměrného tvaru pracovní části hřbetu koně cs
dc.title Device for scanning three-dimensional shape of horseback working portion en
dc.contributor.author Gřešák, Václav
dc.contributor.author Černeková, Martina
dc.contributor.author Hlaváček, Petr
dc.date.issued 2013-07-18
dc.type utilityModel
dc.relation.uri http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=1953934&lan=cs
dc.description.abstract Řešení umožňuje snímání trojrozměrného tvaru pracovní části hřbetu koně tak, aby bylo možno měřený tvar převést do virtuální podoby v 3D systému. Následným napojením např. na numericky řízený obráběcí stroj je možno jednoduše a přesně vyrobit reálný model optimalizovaného tvaru hřbetu koně zejména opěrné části skeletu jezdeckého sedla | kostry sedla. Zařízení je využitelné při výrobě koster jezdeckých sedel, ale také v oblasti veterinární medicíny. cs
dc.description.abstract This solution allows scanning of 3D shape of horseback in such a manner, that the measured shape can be computerized and virtualized in 3D modeling software. Output from virtualized model can be afterwards used as a source for e.g. computer numerical control machine (CNC) and easily produce precise real model of optimized shape of horseback, especially supporting parts of skeleton of riding saddle or saddle tree. This device can be utilized in saddle tree production or in cveterinary medicine area. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005363
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28110/13:43870592
utb.identifier.obdid 43870878
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:07Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:07Z
utb.identifier.upv1 2013-27640
utb.identifier.upv2 25428
utb.identifier.mpt G 01 B 3/14, G 01 B 5/20, B 68 B 5/00, B 68 C 1/02
utb.date.registered 2013-03-22
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Gřešák, Václav
utb.contributor.internalauthor Černeková, Martina
utb.contributor.internalauthor Hlaváček, Petr
utb.date.registration-published 2013-06-05
Find Full text

Files in this item

Show simple item record