TBU Publications
Repository of TBU Publications

Univerzální provozně-experimentální šnekový hřídel pro vytlačování směsí

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Univerzální provozně-experimentální šnekový hřídel pro vytlačování směsí cs
dc.title General-purpose operational-experimental worm shaft for mixture extrusion en
dc.contributor.author Kozák, Vratislav
dc.contributor.author Vráblík, Miroslav
dc.date.issued 2013-09-09
utb.relation.issue 28336
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28336
dc.description.abstract Hlavní výhoda univerzálního provozně-experimentálního šnekového hřídele spočívá v tom, že poskytuje možnost variability skladby jednotlivých zón, změny kompresního poměru a možnost nastavení dalších zpracovatelských parametrů při dané délce šneku. Tím z funkčního hlediska nahrazuje řadu různých šneků této délky. cs
dc.description.abstract The main advantage of universal Operational experimental worm shaft is that it provides the ability to track the variability of individual zones, change the compression ratio and the ability to adjust other processing parameters for a given length of the screw. This from a functional point of view is replaced by a variety of worms that length. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005360
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43870658
utb.identifier.obdid 43870946
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:07Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:07Z
utb.identifier.upv1 2013-28336
utb.identifier.upv2 26181
utb.identifier.mpt B 29 C 47/64, B 29 C 47/50
utb.date.registered 2013-08-16
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Kozák, Vratislav
utb.contributor.internalauthor Vráblík, Miroslav
utb.date.registration-published 2013-12-18
Find Full text

Files in this item

Show simple item record