Show simple item record


dc.title Vodní motor cs
dc.title Hydraulic motor en
dc.contributor.author Briš, Petr
dc.contributor.author Turčín, Jiří
dc.date.issued 2014-05-19
utb.relation.issue 28440
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28440
dc.description.abstract Nová konstrukce vodního motoru určeného k výrobě elektrické energie prostřednictvím malých vodních elektráren. Na rozdíl od ostatních řešení tento motor nabízí mnohé výhody - k jeho provozu není nutné budovat zařízení pro přívod nebo odvod vody, využívá energii přirozeně plynoucího toku vody, konstrukce je otevřená a odlehčená, umožňuje variabilní umístění, motor je možno osadit různým počtem lopatek, příp lopatkami s tvarem uzpůsobeným tak, aby bylo max využito kinetické energie vodního toku . cs
dc.description.abstract A new design of a water engine for the production of electricity through small hydro-power plants. Unlike other solutions this engine offers many advantages - due to its operation it is not necessary to build facilities for supply and drainage, enables to use the energy of the naturally flowing water stream. Open and lightweight construction of this facility allows variable positioning, tailored solutions, usage of engines with different numbers of blades adapted to the shape of blades so that to maximize the kinetic energy of the water flow. en
utb.faculty Faculty of Management and Economics
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005358
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28120/13:43870701!RIV14-MSM-28120___
utb.identifier.obdid 43871019
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:58:07Z
dc.date.available 2015-10-02T13:58:07Z
utb.identifier.upv1 2013-28440
utb.identifier.upv2 26035
utb.identifier.mpt F 03 B 13/10, F 03 B 7/00
utb.date.registered 2013-09-10
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Briš, Petr
utb.date.registration-published 2013-11-06
Find Full text

Files in this item

Show simple item record