TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
JANÍČEK, Miroslav, Ondřej GRULICH, Aleš MRÁČEK a Pavel BUREŠ. Zařízení pro povrchovou úpravu plazmatem generovaným za normálního tlaku. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2013-28742 U1. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/28742.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles