TBU Publications
Repository of TBU Publications

PVC prostá podlahovina optimalizované struktury

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
PARAVANOVÁ, Gordana, Pavel BAŽANT, Tomáš SEDLÁČEK, Vladimír PAVLÍNEK, Jan MUSIL, Daniela OMELKOVÁ, Petr MERTLÍK a Marek ŠINDELÁŘ. PVC prostá podlahovina optimalizované struktury. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29788 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10057560&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles