TBU Publications
Repository of TBU Publications

Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích

DSpace Repository

Show simple item record


dc.title Zařízení pro kontinuální detekci defektů v tenkých transparentních polymerních fóliích cs
dc.title Device for continuous detection of defect in thin transparent polymeric sheets en
dc.contributor.author Smolka, Petr
dc.contributor.author Mráček, Aleš
dc.contributor.author Pavlínek, Vladimír
dc.contributor.author Sedláček, Tomáš
dc.contributor.author Musil, Jan
dc.contributor.author Zborek, Michal
dc.contributor.author Gašpaříková, Jarmila
dc.date.issued 2015-02-23
utb.relation.issue 29805
dc.type utilityModel
dc.language.iso cs
dc.relation.uri https://isdv.upv.cz/webapp/resdb.print_detail.det?pspis=PUV/29805
dc.description.abstract Zařízení sestává ze zdroje viditelného záření, polarizátoru, např. ve formě tenké destičky nebo fólie pokrývající celou plochu aktivní části zdroje viditelného záření, otočného analyzátoru, objektivu a kamery. cs
dc.description.abstract The device consists of a source of visible radiation, polariser, e.g. in the form of a thin plate or foil covering the whole area of the active part of the source of visible radiation, revolving analyser, lens and a camera. en
utb.faculty Faculty of Technology
utb.faculty University Institute
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/1005340
utb.identifier.rivid RIV/70883521:28610/14:43871415!RIV15-TA0-28610___
utb.identifier.obdid 43871626
utb.source p-upv
dc.date.accessioned 2015-10-02T13:57:59Z
dc.date.available 2015-10-02T13:57:59Z
utb.identifier.upv1 2014-29805
utb.identifier.upv2 27344
utb.identifier.mpt G 01 N 21/19
utb.date.registered 2014-07-21
utb.patent.type U1
utb.patent.state Valid document
utb.contributor.internalauthor Smolka, Petr
utb.contributor.internalauthor Mráček, Aleš
utb.contributor.internalauthor Pavlínek, Vladimír
utb.contributor.internalauthor Sedláček, Tomáš
utb.contributor.internalauthor Musil, Jan
utb.date.registration-published 2014-10-01
Find Full text

Files in this item

Show simple item record