TBU Publications
Repository of TBU Publications

Elektroluminiscenční plošný polotovar pro nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem

DSpace Repository


Find Full text Export to RefWorks
   


Files in this item

ČSN ISO 690:2011 citation

Citace užitného vzoru:
KUŘITKA, Ivo, Pavel URBÁNEK, Jakub MRÁČEK a Milan PIVODA. Elektroluminiscenční plošný polotovar pro nouzové osvětlení prostorů s velkým rizikem. IPC: . Česká republika. Užitný vzor, CZ 2014-29993 U1. Dostupné také z: http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.pts.det?xprim=10069858&lan=cs.

These citations are software generated and may contain errors. To verify accuracy, check the appropriate style guide.

Related articles